کټګورۍ - د هوايي ډګر خبرونه

د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د هوایی ډګر خبرونه. وروستي پرمختګونه او پلانونه. هوایی ډګرونه څنګه فعالیت کوی؟ د نوي هوایی ډګر پلورنځي او د نوي هوایی ډګر تاسیسات. د هوایی ډګر لاونګز ، د هوایی ډګر امنیت وروستي رجحانات.