کټګوري - د میلمه پالنې صنعت

د میلمه پالنې صنعت خبرونه او معلومات، رجحانات، نوي پرمختګونه، د خلکو هوټلونه، ریزورټونه او د دې پورې اړوند هرڅه