کټګورۍ - د سپورت سفر خبرونه

د سپورت سفر خبرونه. د سپورت پیښې دلته زور ورکړی د سپورت سفر خبرونو او د سپورتونو سفر او ګرځندوي صنعت په اړه تازه معلومات.