کټګورۍ - د لاسرسي وړ سفر

د معلولیت لرونکو وګړو سره د سفر لپاره نړیوال خبرونه او معلومات ، لکه کaf مسافر ، ړانده لیدونکي.

دلته زور ورکړی د لاسرسي ګرځندوی په اړه خبرونه چمتو کول.